Ombudsfin

Als Complaint Management van Record Credits uw klacht al heeft behandeld en u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kunt u een beroep doen op Ombudsfin:

Ombudsfin vzw
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, Bus 2
1000 Brussel

 

Tel. :  02/545 77 70

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Website: www.ombudsfin.be