Email disclaimer Extranet

 Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de ontvanger(s). Deze e-mail en de eventuele bijlagen bevatten vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten of door andere rechten.

De veiligheid en juistheid van de e-mail kan niet worden gegarandeerd, aangezien informatie kan worden onderschept, gewijzigd of verloren; RECORD CREDITS wijst daarom alle verantwoordelijkheid in dergelijke gevallen af.

Als u dit bericht per ongeluk ontvangt, gelieve dan onmiddellijk onze Privacy Office (privacyoffice@recordcredits.be) te informeren en deze e-mail onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen en alle kopieën te vernietigen.  U mag deze e-mail of een deel ervan niet direct of indirect gebruiken als u niet de beoogde ontvanger bent. Berichten en bijlagen worden gescand op alle bekende virussen. Als dit bericht bijlagen beveiligde door een wachtwoord bevat, zijn de bestanden NIET gescand voor virussen door het maildomein van RECORD CREDITS. Scan altijd de bijlagen voordat u ze opent.