Een veilige bank

Het spaargeld dat u ons toevertrouwt, gebruiken we om kredieten aan gezinnen en kleine bedrijven in België aan te bieden. Die leningen financieren we overigens uitsluitend op die manier. Record Bank steunt daarvoor dus niet op externe financiering via de zogenaamde geldmarkt. En hangt dus ook niet af van de schommelingen op die markt.

Het verschil tussen het ons toevertrouwde spaargeld en de aangeboden leningen is een overschot dat we uitsluitend beleggen in Belgische overheidsobligaties. Ook daar kiezen we dus voor eenvoud en veiligheid.

Dat alles maakt dat we minder kwetsbaar zijn voor recessie en crisis.

De beste garantie voor de continuïteit van een bank is een stabiele winstgevendheid. Record Bank zet sinds haar oprichting jaar na jaar stevige resultaten neer. We voldoen aan alle normen en ratio’s die de marktregulatoren aan de banken opleggen. We zijn met andere woorden een gezonde bank, waar u als klant op kunt vertrouwen.

Spaargeld dat u aan Record Bank toevertrouwt, wordt bovendien ook beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat is een waarborg van de Belgische overheid die geldt voor alle vormen van spaartegoeden tot 100.000 euro per klant. Bij een gemeenschappelijke rekening met uw partner loopt de garantie dus op tot 200.000 euro.

Wilt u er meer over weten? Dan vindt u meer info in ons Algemeen Reglement van de Verrichtingen en op de website van het Beschermingsfonds voor Deposito’s (www.protectionfund.be).