Cookies

Op de website van Record Credits wordt op bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van « cookies » om de internetgebruiker een betere dienstverlening te bieden. Een « cookie » is een tekstbestand dat informatie bevat over het gedrag van de persoon die een website bezoekt. Een « cookie » wordt aangemaakt door een programma op de server van de website maar wordt bewaard op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker. Bij een volgend bezoek aan de website kan de inhoud van de « cookie » worden gerecupereerd door de server van de website.

De « cookies » die worden aangemaakt door de website van Record Credits laten toe de diensten af te stemmen op de specifieke behoeften van elke internetgebruiker.

Bepaalde « cookies » die worden aangemaakt door de website van Record Credits bevatten gegevens met betrekking tot de geselecteerde deviezen en/of taal, zodat de internetgebruiker deze gegevens niet opnieuw moet inbrengen bij elk bezoek op de website van Record Credits.

De andere « cookies » die worden aangemaakt door de website van Record Credits, registreren gegevens over de pagina’s die op de website van Record Credits worden bezocht door de internetgebruiker teneinde informatiesessies te realiseren.  En dit door de registratie van de informatie die de gebruiker in de opeenvolgende formulieren meedeelt.

Andere « cookies » laten toe de inhoud en de werking van de website te verbeteren dankzij het gebruik van Google Analytics (raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels of het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Google).

Record Credits verwerkt bovendien deze door de « cookies » geregistreerde gegevens over de internetgebruiker om statistieken met betrekking tot de website van Record Credits op te maken en de inhoud van dewebsite van Record Credits te verbeteren.

Deze « cookies » worden voor een maximale duur van 12 maanden bewaard op de computer van de internetgebruiker.

De meeste internetbrowsers (internetnavigatoren) zijn automatisch ingesteld om « cookies » te aanvaarden. Door de instelling van zijn internetbrowser te wijzigen, kan de internetgebruiker er echter voor zorgen dat hij verwittigd wordt telkens er een « cookie » wordt gestuurd, of nog, beletten dat « cookies » worden gecreëerd of bewaard op zijn harde schijf. Record Credits kan evenwel de toegang tot haar website niet garanderen aan de internetgebruiker indien deze de aanmaak van « cookies » weigert.