Bescherming persoonlijke levenssfeer

Door u toegang te verschaffen tot de internetsite van Record Credits nv (www.recordcredits.be), verklaart u kennis genomen te hebben van de informatie hieronder en geeft u aan Record Credits nv de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. Overeenkomstig de geldende wetgeving, eerbiedigt Record Credits nv uw persoonlijke levenssfeer en die van elke betrokken natuurlijke persoon. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Record Credits nv met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 24.

De persoonsgegevens die u via haar internetsite (www.recordcredits.be) en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten hebt meegedeeld aan Record Credits nv, worden door Record Credits nv verwerkt voor de volgende doeleinden: behandeling van de informatie- en kredietaanvragen, centraal beheer van het cliënteel, marketing (tenzij u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden), globaal overzicht van de klanten, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden.

Die gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door u zijn aangeduid of de vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren.

Uw gegevens kunnen aan Atradius Credit Insurance nv meegedeeld worden of aan elke andere kredietverzekeringsmaatschappij met het oog op de dekking van het kredietrisico.

U kunt gratis kennisnemen van uw gegevens en indien nodig vragen om ze aan te passen of te schrappen. Stuur daarvoor een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar Record Credits nv, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden door Record Credits nv. Vink gewoon dit vakje aan.